Základní stupeň (2 až 3 roky)

Pozorovat dvou a tříleté děti může být zábavné, ale i vyčerpávající. Dvojročci jsou velmi aktivní a pozorují objekty i lidi. Děti v tomto období jsou plné energie a zájmu o svět kolem.
Prochází velmi rychlým vývojem v mnoha oblastech a usilují o pozornost, která jim pomáhá učit se a chápat, jak svět funguje. vaše dítě začne experimentovat a navazovat kontakt s ostatními dětmi a svým životním prostředí. Děti se začínají učit, jak najít využití pro okolní objekty, a jak si vysvětlit každodenní událostí pomocí jednoduché úvahy.

V Dobré Školce máme jedinečné kurikulum určené na podporu a posílení samostatnosti. Náš program stanoví strukturu a vedení, které potřebuje během celého dne, kdy se učí sdílet, vycházet s ostatními a plnit úkoly, které vyžadují delší pozornost.
Poslech příběhů, zpívání písniček, hraní her a výtvarné projekty pomáhají rozvíjet slovní zásobu a jazykové dovednosti, stejně jako pohyb a smyslově motorické dovedností.
Program se zaměřuje na rozvíjení těchto dovedností a vedeme vaše dítě k jeho dalšímu kroku v Dobré Školce. Naše denní aktivity nadále posilují věkově vhodný sociální rozvoj.
V dlouhodobém horizontu je naším cílem výukového programu připravit Vaše dítě na cestu, která vede školkou, do školy a později na úspěšnou celoživotní dráhu.
V krátkodobého hlediska se učitelé zaměřují na přípravu Vašeho dítěte na další úroveň učebních osnov v Dobré Školce v rámci předškolní výchovy.

Jak vypadá školkový den

DĚTSKÝ DEN – 2-leté děti

Zkoumání světa, pojem sám a spolu

Skupinový čas
Během typického dne budou společné bloky se spolužáky, během nichž učitel čte příběh, učí třídu píseň, vypráví na zadané téma nebo objasňuje některé další činnosti.

Objevitelský čas
Váš dvojroček se stane objevitelem a výzkumníkem materiálů a aktivit probíhajících ve třídě i venku v projektech řízených učitelem.

Učitel může přečíst knihu, vést hudební nebo pohybovou aktivitu, nebo pracovat s malou skupinou na plánovaném a připraveném výtvarném projektu. Učitel činnosti nejen režíruje, ale pomáhá a usměrňuje. Aktivity jsou pečlivě vybírány z prostředí kolem dítěte a důkladně připravené učitelem. Aktivity řízené učiteli jsou navrženy ke splnění určitého cíle v učení.

Kromě Objevitelského a Skupinového času má tato skupina i bloky pro pobyt venku, a také dostatek času na důležité návyky, jako jsou jídlo, hygiena a odpočinek.

DĚTSKÝ DEN – 3-leté děti

Více jazyka, více knih, více zábavy

Den začíná ranním kroužkem, kde skupinka diskutuje a probírá téma dne a prožité vzrušující události a činnosti.
Vaše dítě se naučí mnoho matematiky a jazykových dovedností během dopoledních aktivit. V tomto věku je ideální začít i s cizím jazykem. Dítě je jako houba, které nasává všechno nové a zajímavé a rodilý mluvčí Vaše dítě začne učit angličtinu zábavným způsobem pomocí her, hudby a interaktivních pomůcek. Vaše dítě se také začne podílet na delších skupinových činnostech a bude se cítit pohodlně při řečnění před spolužáky i učiteli.
Dále jdou děti obvykle ven, vybít svou energii a rozvíjet motorické dovednosti.
Po dopoledním kroužku bude možnost zvolit Studijní centra aktivit a pokračovat v rozvíjení týdenních témat.

Popoledni se děti vrátí zpět do Studijních center na dokončení ranního projektu, pracují na svých uměleckých dílech nebo hrají hru.
cílem jazykové výuky je podpora lásky ke čtení. Vaše dítě bude společně s celou třídou poslouchat příběh, zpívat píseň a prohlížet oblíbené knihy.

Další významná část našich dnů, během kterých má vaše dítě radost z řady akčních písní, básní a říkanek pomáhá rozšířit slovní zásobu a poslechové dovedností. Jen počkejte, až Vás váš trojroček začne učit svou hudbu, tance a písně v obou jazycích s dokonalou výslovností.

Po hudebních aktivitách přijde na řadu volná hra a venkovní činnosti.

 

Programová specifika

Je vhodné stimulovat jejich smysly a povzbuzovat je, aby prozkoumaly svůj svět. Vaše dítě se naučí takovým dovednostem jako tlačení a tažení objektů, otáčení a ohýbání, třídění předmětů podle barev a velikostí, rozdělování podle konceptu velký a malý a upevní si svou slovní zásobu. V této etapě objeví spolužití s ostatními dětmi. Každý den bude Váš studentík zapojen v různých rukoudělných činnostech. Budeme zkoumat, objevovat a řešit pracovní úkoly samostatně, ve dvojici nebo v malých skupinách. Další dovednosti probírané během tohoto období zahrnují: jména písmen, chytání odraženého míče a chápání pojmu včera, dnes a zítra.
Náš personál má zkušenosti s pomocí dětem přizpůsobit se v novém prostředí.

Prostřednictvím knih, písní a denní aktivity učitelé pomůžou vašemu dítěti zautomatizovat základní jazykové dovednosti a podnítí růst slovní zásoby. Učitelé začnou klást otázky týkající se probíraného příběhu a objevovat postavy. Začneme experimentovat s různými zvuky hlásek, a začneme objevovat postavy v příbězích.
Školní aktivity umožní vašemu dítěti prozkoumat počty v pojmech jako jeden a mnoho, velké a malé nebo jednoduché tvary a několik barev. Učitelé poskytnou příležitost k experimentování s texturami a různými materiály. Děti se naučí třídit podle barev. Výuková centra činností pomáhají dítěti v provádění porovnávání, třídění a měření.
Začátek socializace a objevování nových pocitů. Učitelé pomáhají dítěti zapojovat se pod dohledem do her ve skupině. Vaše dítě se naučí rozpoznávat a pojmenovávat své potřeby.
Děti se účastní různě-pohybových aktivit zaměřených na rozvoj svalové motoriky a cviků, které budou vyžadovat větší kontrolu těla. Vaše dítě bude rozvíjet jemnou motoriku přiměřenou věku.
Zpívání písní, hra na velmi jednoduché nástroje bude každodenní silná událost pro Vaše dítě. Děti budou mít příležitost reagovat na hudbu: napodobovat zvuky, zpívat a tančit. Provádíme činnosti, které podporují dítě v tleskání a v pohybech a v identifikování podobných zvuků. To vše dodá Vašemu dítěti další úroveň hudebního povědomí.
Od činností, které podporují čárání a užívání štětců k rozvoji jemných motorických dovedností a pomáhají pochopit příčiny a následky se přeneseme k příležitosti hledání a kopírování jednoduchých tvarů a průzkumu různých uměleckých technik, které zahrnují skládání, stříhání, ohýbání a barvení.
Vaše dítě se seznámí s pojmem komunita projednáním podobnosti a rozdíly v rodinách a domácnostech. Vyučující vysvětlí, a zavede pojem experimentů.

 

Učitelské poznámky

Obrovská trpělivost pro podporu růstu

Doba dvou až tří let je jedním z nejdynamičtějších období ve vývoji malého stvoření.
Jeho aktivita dosahuje vysokých obrátek. Nalézá smysl pro pojem já a vlastní nezávislost. Získává nové jazykové znalosti a dramaticky roste jeho slovní zásoba. Jako rodiče, víte, že je nesmírně důležité, aby dospělí s nimi měli hodně trpělivosti. Úloha dospělých v tomto věku je velmi významná. Jsou to roky neuvěřitelného rozvoje, ale také nekonečných otázek proč?

 

Součástí výuky v naší školce je i NTC Learning.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/