Třídy – centra

Kde probíhá výuka a pobyt dětí v DOBRÉ ŠKOLCE a co se zde naučí?

Naše třídy jsou navrhované speciálně pro vytvoření pocitu bezpečí a současně nabídky stimulujícího prostředí ke vzdělání. Děti se nemohou dočkat až sem vstoupí. V každé Dobré Školce děti naleznou různě zaměřená centra výuky – koutky se specializovaným vybavením k výuce.

Designérské centrum

Zde mají děti prostor, aby se zapojily do stavební a konstruktérské tvorby pro rozvíjení svých představ.
Kromě činností spojených s osnovami, patří do tohoto centra některé typické položky:
– Stavebnicové sady kostek
– Několik velkých vozidel a několik menších aut
– Zvířata, lidé a dopravní značení
– Předměty různých tvarů, jako krabice různých velikostí, trubičky

Co děti dělají …

Navrhují, budují, organizují a realizují projektů.

Co se děti naučí …

Kognitivní schopnosti, jako je třídění, prostorové vztahy, rovnováhu a vztah příčiny a následku.

Jak děti rostou …

Děti cítí velkou osobní spokojenost a radost, protože pracují ve skupinách a budují vztahy se svými vrstevníky.

Dramatické centrum

Dekorace a rekvizity, které posilují měnící témata, vedou děti k nadšení a zvyšují jejich zájem a zapojení v dramatickém centru.
Některé typické předměty v tomto centru:
– Divadelní soupravy, malý stůl a židle (další předměty a materiály se střídají v závislosti na tématu a podle dětských nápadů a zájmů)
– nádobí, hrnce, pánve, potravinové soupravy, telefony, klávesnice k počítačům, starý psací stroj, kostýmy, kabelky, peněženky, menu, pokladny, papír, tužky, atd.

Co děti dělají …

Předvádění reálných životních situacích v rámci témat a kontextu.

Co se děti naučí …

Neocenitelné jazykové, komunikační a sociální dovednosti, které vedou v budoucnu k akademickým úspěchům.

Jak děti rostou …

Děti se učí, jak kreativně vyjadřovat myšlenky a pocity, které jsou součástí sociální skupiny.

Centrum Psaní

Některé typické položky v tomto centru:
Dětské časopisy
Pera, tužky, barevné tužky, barevné křídy, značkovače
Různé typy papíru, recyklovaný, časopisů (které byly přezkoumány) a různé formy psaní jako menu, knih a novin
Magnetická písmena, tabule
Příklady tisku, dětská jména, abecední proužky

Co děti dělají…

Získávání prvních zkušeností s psaním písmen, svého vlastního jména a je zde kladen důraz na uvolňování zápěstí.

Co se děti naučí …

Předávat myšlenky a zprávy prostřednictvím dopisů, slova a kresby.

Jak děti rostou …

Budou zkoumat své myšlenky přirozeně, tvořivě a způsobem, který jim umožní činit rozhodnutí, která obohatí jejich pokračující písemně zážitky.

Centrum čtení a poslechu

Nabízíme útulný prostor pro malou skupinu. V přívětivé atmosféře děti pociťují výhody čtení s prožívajícími příběhy.
Téma souvisí s denní činnosti.
Typické položky v tomto centru:
Dětská literatura, časopisy, noviny, písně, básně a říkadla
Příběhy čte dětem pedagog nebo jsou zachyceny na CD

Co děti dělají …

Čtou, poslouchají a reagují na mnoha žánrů literatury z poezie na non-fiction.

Co se děti učí …

Rozvíjejí čtecí dovednosti včetně slovní zásoby, porozumění, fantazii.

Jak děti rostou …

Děti rozvíjejí lásku k četbě a jsou položeny základy pro další učení.

Kreativní a umělecké centrum

Kromě činností souvisejících s tématem, některé typické položky patřící do tohto centra:
Malířské potřeby, tužky, barevné křídy a značkovače
Recyklovatelné materiály jako tapetu vzorků tkanin, kousky a materiály na koláže
Lepidlo a nůžky
Různé druhy papíru

Co děti dělají …

Malují, kreslí a vytvářejí svůj vlastní umělecký styl a vyjádření.

Co se dět učí …

Tvořivosti a rozvíjejí fantazi, objevují linii, barvu, tvar a strukturu.

Jak děti rostou …

Dětem se rozvíjí jejich paměť a umělecké dovedností.

Centrum logiky a matematiky

Toto centrum vyžaduje stůl a židle pro děti.
Některé typické položky patřící do tohoto centra:
Malý kalendář, počasí a počet grafů
Magnetická čísla, puzzle, hry a flash karty
Pro třídění:velká tlačítka, razítka, samolepky, atd.
papír,tužky, sešity, index karty
Pro měření: poháry a lžíce, materiály používané k vážení a měření

Co děti dělají …

Vytvářejí skupiny, váží, měří, zkoumají tvary a provádějí porovnání mezi jednotlivými soubory.

Co se děti učí…

Kognitivní schopnosti, jako jsou struktury, počet, uznání, počítání a grafy.

Jak děti rostou …

Děti nacházejí řešení problémů, učí se sociálním dovednostem, když pracují společně ve skupinách.

Centrum vědy a smyslů

Toto centrum by mělo být v blízkosti vodního zdroje, pokud možno ne na koberci.
Některé typické položky patříci do tohoto centra:
Písek a voda, kamínky, skořápky, potravinářské barvivo atd.
Magnety a magnetické předměty
Peří, listí a jiné předměty z přírody
Zvětšovací skla a zrcadla

Co děti dělají …

Experimentujtí s různými materiály.

Co se děti učí …

Objevy, řeší problémy a předpovědi týkající se různého charakteru vědy a koncepty.

Jak děti rostou …

Děti rozšiřují svůj zájem o okolní svět a své zájmy v oblasti přírodních jevů.

Třidy centra

Každé dítě je jedinečné a bude následovat svou vlastní cestu k rozvoji. Vývojové milníky jsou použity pouze jako informační zdroj pro učitele a rodiče.

Zveme rodiče, aby se přišli podívat do DOBRÉ ŠKOLKY.

Ještě dnes si domluvte návštěvu.

Umělecká díla Vašich dětí učitelé s láskou vystavují ve třídách. Podporují úsilí začínajících umělců a vědátorů. Tato práce dětí má obrovský smysl a převádí myšlneky a tovřivost. Výzkumy ukazují, že když jsou děti v atraktivním prostředí, jsou šťastnější, lépe se soustředív a mají pozitivní postoj ke škole a učení.

 

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/