Předškoláci (5 až 6 let)

Pro předškolní věk jsou charakteristické změny v tělesných a pohybových funkcích, v poznávacích procesech, v citovém i společenském vývoji.

Nejvýraznější v tomto období jsou změny ve vývoji osobnosti. Pro intelektuální vývoj dítěte má největší význam, zacházení s předměty v praktických činnostech, což je v naší školce dětem v hojné míře umožněno. Budeme se starat o africké šneky (vhodné i pro alergiky), vlastní zahrádku a další praktické aktivity.
V tomto období se také velmi intenzivně rozvíjí myšlení. Oproti útlému věku dosahuje dítě v časovém údobí tří let pokroku ve všech formách myšlení, a to v pojmech, soudech i úsudcích. Dětem budou nabízeny různé pracovní listy z oblasti logiky, předpmatem rozvoje, orientace i grafomotoriky.

Dbáme důsledně na správnost vyslovování a gramatické správnosti.
Pro předškolní děti je samozřejmě připravena i intenzivní příprava do školy.

 

Součástí výuky v naší školce je i NTC Learning.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

 

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/