Aktuality a informace

Otázky, které pomohou při výběru školky

ds-ilu-blog-02

Chcete objektivní informace, které Vám pomohou učinit toto důležité rozhodnutí? A chcete se ptát na stále stejné otázky při všech prohlídkách školek?
Připravili jsme pro Vás malého pomocníka a praktického průvodce. Může Vám pomoci v procesu hledání a rozhodování, včetně seznamu chytrých otázek. Formulář si můžete vzít s sebou na každou návštěvu školek.

Vy znáte své dítě nejlépe, proto vybírejte s rozvahou a srdcem.Doufáme, že tyto rady a informace, Vás dovedou k dobré volbě kvalitní školky, při které se Vám uleví a budete šťastni. Školka je první stupínek na cestě ke vzdělání a úspěšnému vstupu do života. Pomozte svému dítěti a dopřejte jemu i sobě tři spokojené a šťastné roky života.

Seznam zahrnuje všechny důležité složky školkového života. Prostudjte si vše před návštěvou v první školce a využijte otázek jako osnovu při rozhovoru s
představitelem/kou mateřské školy a při prohlídce prostor a vybavení. Pro porovnání a nalezení nejvhodnější školky je dobré navštívit alespoň dvě výuková centra. Využijte dobu kolem odchodu dětí domů (cca 13. a 16. hodina) a zeptejte se jich, jak jsou spokojeni, co by chtěli zlepšit, jak hodnotí jídlo a paní učitelky.

Jméno školky:
Kontakt:
Datum návštěvy:

Forma – státní, soukromé, církevní:

Mají učitelé/ky a asistentky/ti odpovídající vzdělání?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jsou učitelé/ky v pravidelném kontaktu s rodiči?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jak často?

Většina učitelů/ek pracuje ve školce alespoň rok?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jaký je poměr učitel – žák

Kolik je maximálně dětí ve třídě?

Máte pravidelný denní program?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Je střídání aktivit harmonicky vyváženo?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Je program uzpůsoben věku dítěte?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Podporujete budování kolektivu prostřednictvím skupinových projektů?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Vedete záznamy o vývoji dítěte? Zeptejte se na ukázku
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Chodí děti ven každý den?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Máte zahradu a schválené hřiště s bezpečnostní dopadovou plochou?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Kde a jak děti spí nebo odpočívají?

Kde, kdy a jak probíhá hygiena?

Vedete záznamy o docházce?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Nově příchozí děti si mohou zvykat postupně?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Mohou rodiče navštívit školku neohlášeně?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Pořádají se akce pro rodiče?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Mají rodiče možnost podílet se na dění v mateřské škole?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Máte plán postupu při onemocnění dítěte ve škole?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jak řešíte připomínky nebo stížnosti rodičů?

Osobní hodnocení:

Cítím se zde vítána/ný?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jsou učitelé trpěliví a plni porozumění?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Řeší učitelé konflikty a problémy mezi dětmi pozitivně?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Všichni zaměstnanci dokáží respektovat děti a akceptují všechny bez rozdílu?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Zapojují se učitelé do her s dětmi?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Zdají se děti spokojené a zaujaté během aktivit?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Děti spolu hovoří a spolupracují mezi sebou?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jakým jazykem děti spolu hovoří?

Je patrné, že učitelé používají různé výukové metody pro učení písmenek, čísel, tvarů atd.?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Má třída různě zaměřené vzdělávací koutky?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Má třída literární koutek s materiály ke čtení a prohlížení?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jsou v dobrém stavu?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Jsou knihy i v jiných jazycích?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Výtvarná díla dětí jsou vystavena na viditelných místech?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Vybavení je adekvátní věku dětí, je čisté a v dobrém stavu?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Je dostatek hraček?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Hračky a pomůcky jsou dětem snadno dostupné?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Vztahy mezi zaměstnanci jsou kolegiální a upřimné?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

Prostředí i vybyvení je bezpečné a nezávadné?
ano/ne
ano/ne
ano/ne

 

Poznámky:

 

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/