Aktuality a informace

Otázky, které pomohou při výběru školky

ds-ilu-blog-02

Chcete objektivní informace, které Vám pomohou učinit toto důležité rozhodnutí? A chcete se ptát na stále stejné otázky při všech prohlídkách školek?
Připravili jsme pro Vás malého pomocníka a praktického průvodce. Může Vám pomoci v procesu hledání a rozhodování, včetně seznamu chytrých otázek. Formulář si můžete vzít s sebou na každou návštěvu školek.

Vy znáte své dítě nejlépe, proto vybírejte s rozvahou a srdcem.Doufáme, že tyto rady a informace, Vás dovedou k dobré volbě kvalitní školky, při které se Vám uleví a budete šťastni. Školka je první stupínek na cestě ke vzdělání a úspěšnému vstupu do života. Pomozte svému dítěti a dopřejte jemu i sobě tři spokojené a šťastné roky života.

Více ...

Děti nastupují do mateřské školy

ds-ilu-blog-01

Září je pro mnohé malé děti významným obdobím jejich života. Nastupují totiž do mateřské školy. Věnujme čas společnému zamyšlení nad tím, jak jim tuto situaci co nejvíce usnadnit.

Tradice, zkušenost i různé výchovné přístupy, které se v mateřských školách v etapách jejich vývoje uplatňovaly, vedly k tomu, že jsou na vysoké úrovni jak ve smyslu kvality pracovníků MŠ a jejich vzdělání, tak ve smyslu podnětnosti prostředí či realizovaných výchovných projektů. Mohu říci, že úroveň našich předškolních zařízení lze směle srovnávat s kteroukoliv jinou vyspělou zemí světa.
Pro rodiče je však stále aktuální otázka, zda je vhodné malé dítě „vytrhnout“ z rodinného prostředí a umístit ho do kolektivu, mezi vrstevníky, pod vedení a vliv cizí, byť profesionální, autority. Tato otázka byla intenzivně řešena především po druhé světové válce v souvislosti s výzkumy zaměřenými na deprivační vlivy, jež působí na malé dítě.

Více ...