#3 #2 #1 #4

Vítejte v Dobré školce

Ul.Vánkova č.13, 181 00 Praha 8 – Čimice (Čámovka)

Zápisy probíhají celoročně. Volejte 607 512 912.

Program

Náš výukový program je založen na unikátních vývojových potřebách dětí všech věkových stupňů. Náš učební plán vytvořený…

Více o programech

Odpolední kluby

Jsou specializované na konkrétní oblasti. Rozvíjí tvůrčí fantazii a představivost, jazykové dovednosti, sportovní schopnosti…

Více o klubech

Aktuality

Jsme akreditovaná MŠ, která je zapsána v rejstříku škol.
Jsme součástí Sunny Centra, které se specializuje na výuku angličtiny a španělštiny pro děti od 2 let.
Akce pořádané školkou – viz. FACEBOOK

 

Proč k nám

Jsme opozicí jak k drahým a nedostupným soukromým školkám, tak k přeplněným a nedostatkovým státním mateřinkám.

Nabízíme dobré služby za velmi přijatelnou cenu. Jsme klasická Dobrá Školka přístupná všem. Umíme se postarat o Vaše dítě.

Naše přednosti:

dobrá cena • výuka v českém jazyce • časová flexibilita • odpolední kluby • hlídání • akce pro rodiče • otevřenost programů

 

O Dobré školce

Jsme tu pro Vaše děti.
Na mnoha místech za posledních několik let vzrostla poptávka po soukromých mateřských školách. V reakci na tuto poptávku, se majitelé (Michaela a Miloslav Pokorní) zavedené cizojazyčné školky Sunny Garden rozhodli nabídnout kvalitní vzdělání s individuálním přístupem k dítěti širší veřejnosti a založili Dobrou Školku.

Dobrá Školka nabízí soukromé celodenní centrum péče o děti jako náhradu za tradiční přeplněné státní školky ve vybraných lokalitách.

Naše zkušenosti, flexibilní možnosti docházky i vzdělávání přizpůsobené vašemu dítěti umožňují školce dosáhnout daleko za základní učební programy ostatních předškolních zařízení.

Naše třídy menších velikostí umožňují učitelům citlivý a individuální přístup k potřebám dětí a poskytnou další možnosti ve specifických oblastech vzdělávání.

Denní program zahrnuje také volitelné před- a po- školní péči pro vaše pohodlí.

Najdete u nás perfektní rovnováhu mezi výukou a hrou.
Ve školce inspirujeme děti ke zkoumání, získávání zkušeností a navázování nových spojení s okolním světem. Naše kurikulum dává strukturu a směr vedení dětí v potřebě růstu – zábavně a bezpečně. A dobře vyškolení, specializovaní učitelé vedou děti s láskou na cestě ke vzdělání. Dobrá školka je první místo na cestě vašeho dítěte za vzděláním. Naše učebny jsou dobře vybaveny odpovídajícími pomůckami a stimulačními hračkami.
Naše školka pomůže vašemu dítěti co nejlépe využít jeho potenciál.

V Dobré Školce se děti cítí dobře a sebevědoměji. Chtějí se učit a hrát si.

Naši učitelé se zavázali rozvíjet a pochopit individuální potřeby dítěte. Budou mít čas na to nejlepší z každého dítěte. S láskou a nadšením budou sezanmovat Vaše dítě s fascinujícím světem her a učení.
Zajišťujeme našim učitelům vykonávat práci na nejvyšší úrovni a jsou vedeni k používání nejnovějších výukových metod.
Pro profesní rozvoj učitelů používáme interních a externích školitelů a konzultantů.

Dobrá Školka podporuje vysoce produktivní partnerství mezi učiteli, rodiči a principy výuky. Jako partner, budete mít mnoho příležitostí ke komunikaci s námi, abyste se devěděli o pokrocích vašeho dítěte a o průběhu vzdělávání. Řídíme se Rámcovým vzdělávácím programem, který je platný pro MŠ v České republice.

Nic není důležitější než bezpečnost Vašeho dítěte.
Jednoduše řečeno, bezpečnost Vašeho dítěte je naší nejvyšší prioritou. Všechny naše školky mají bezpečnostní opatření, abychom zajistili pohodu a klid pro Vás a Vaše dítě.

Jsme tu pro Vaše dítě. A Vy?

 

Dobrou Školku provozuje společnost Dobrá Školka – Sluníčko s.r.o., (IČO: 29042534) se sídlem K Lučinám 2489/12,  13000, Praha 3, zapsáná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162237.

KONTAKTUJTE NÁS A ZJISTĚTE VÍCE

Náš tým

vysoká odbornost

Každý z nově příchozích učitelů prochází náročným několika denním teoretickým i praktickým školením, které jim poskytne vysvětlení a umožní důkladné pochopení standardů a učebních osnov Dobré Školky s ohledem na péči o děti a jeho vývoj dítěte.

Aby naši učitelé byli vždy na vysoké úrovni hledáme a zajišťujeme neustále nejnovější, kvalitní a odskoušené vyučovací techniky.

Učitelé jsou odhodláni k celoživotnímu vzdělávání. Během roku všichni prochází školením pod vedením zkušených interních a externích lektorů a konzultantů.
Nízký poměr učitelů k počtu dětí

Náš poměr učitel-student 1:10 umožní učitelům, aby se zaměřily na jednotlivé styly učení a uzpůsobyli potřebám každého dítěte v našem středisku.

Ukážeme Vám, co se dítě učí aneb partnerství s rodiči.

Naši učitelé a zaměstnanci jsou nadšení z formování a tvorby silného partnerství s Vámi, a tím zajistit co možná nejlepší podmínky pro vaše dítě.

Učitelé jsou v každodenní kontaktu s Vámi, aby mohli úspěšně naplňovat vaše jedinečné potřeby a poskytnout Vám veškeré informace. Jako partner, budete mít mnoho příležitostí ke komunikaci s námi o pokroku Vašeho dítě.

MICHAELA POKORNÁ

michaela-pokornaMichaela se narodila v Kroměříži v roce 1972. Vystudovala Gymnázium a poté Nádstavbové studium oboru porodní asistentka. Během studií se zajímala o psychologii dětí, které pocházejí z rozvrácených rodin a na toto téma napsala 2 seminární práce. Profesi porodní asistentky vykonávala 3 roky, při níž dále vystudovala cestovní ruch na institutu v Brně a poté odjela do zahraničí. Nejdříve studovala v Německu, kde se také věnovala péči o děti ve věku 3-10 let a dále následovala cesta do Austrálie. Zde vystudovala angličtinu a věnovala se dětem ve věku 4-6 let v soukromé mateřské škole v Sydney. Odsud si dovezla spoustu zkušeností a materiálů, které teď slouží dětem v naší MŠ. Po návratu Michaela pracovala 10 let ve Španělsku, kde se soustředila na práci v cestovním ruchu a organizovala pobyty dětí u moře. Ve Španělsku také hledala inspiraci v soukromých mateřských školách. Se svým manželem se rozhodla založit soukromou mateřskou školu Sunny Garden a zúročit tak cenné zkušenosti ze světa. Michaela je vedoucím našeho týmu, hovoří 5 jazyky a je maminkou 3 dětí. Je držitelkou certifikátu Respektovat a být respektován a specializuje se na logopedická cvičení u malých dětí.

Naši učitelé jsou pečlivě vybíráni a splňují vysoké požadavky vstupních testů. Všichni musí mít vzdělání v oboru předškolního vzdělávání, zkušenosti s prací s dětmi u nás i v zahraničí.

Líbí se Vám naše školka? Chtěli byste se přidat k našemu týmu? Neváhejte a oslovte nás.

Mgr.A. LENKA RAŠKOVÁ

Lenka RaškováLenka vystudovala SPgŠ – vychovatelství, obor Speciální Pedagogika a dále VŠUP a DAMU. Lenka je velice zkušená a trpělivá. Ve své praxi se hlavně specializuje na výtvarnou výchovu a dramatickou výchovu, používá arteterapii a hraje s dětmi loutkové divadlo. Kromě jiného hraje na klavír a kytaru. Je maminkou dvou dcer, které měla v pozdějším věku a díky tomu je velmi trpělivá a tolerantní. Ve své práci klade důraz na individuální přístup k dětem a dokáže se vžít do starostí a potřeb našich dětí.

Mgr. MILOSLAV POKORNÝ

Míla PokornýVystudoval filozofickou fakultu, obor etnologie a po více než 20-ti letém působení v zahraničí se vrátil do Prahy, kde s manželkou založili školky – Sunny Garden a Dobrou Školku. Míla je tatínek 3 dětí a neocenitelným pomocníkem ve školce. Díky své rodičovské zkušenosti má s dětmi obrovskou trpělivost a rozumí si hlavně s kluky. Stále diskutují o autech, hasičích, když je potřeba něco opravit, hned se do toho dá. Hraje na tahací harmoniku a děti s radostí u hudby zpívají oblíbené písničky.

PETRA BROSKEV BOHÁČKOVÁ

petra-broskev-bohacovaJako dítě jsem chtěla být učitelkou v mš….stalo se. Již mám za sebou přes 20 let práce s předškolními dětmi. I v době své mateřské jsem vedla mateřský klub a dále se vzdělávala ve všech oblastech týkajících se dětí. Mojí specializací je práce s nadanými předškoloními dětmi.Moje krédo je, že v každém dítěti je možné probudit nějakou oblast nadání, jen mu dát prostor. Do své pedagogické činnosti zahrnuji i prvky NTC learningu a alternativní prvky. Moje silná stránka je v tvoření a rozvoji myšlení.

Každý učitel je jiný, ale minimálně jedno mají společné – lásku k dětem a zaujetí pro výuku.

Prosím, zeptejte se jich na to!

Váš program

Programová specifika Dobré školky.

Náš výukový program vychází z NTC Systému, který zavádí MENSA ČR. Náš učební plán vytvořený na základě Rámcového výukového plánu je rozdělen do 43-týdenních jednotek. Každá jednotka má své vlastní téma, jako je Prosím a děkujeme, Hned a potom, Jdeme do ZOO, Květiny, Naše město atd. Kurikulum také nabízí činnosti a materiály k použití pro každé téma.

Při realizaci plánu, učitelé berou v úvahu navrhované aktivity a přizpůsobují je dětským zájmům a vývojové úrovni jednotlivých dětí ve třídě.

Naši učitelé mají také k dispozici doprovodné materiály, které jsou zdrojem informací, inspirace a pomoci při každodenní realizaci výukových plánů.

Přestože naše programy ve věkových kategoriích od 2 do 7 let pro předškolní děti, jsou velmi rozmanité – mají všechny jedno společné: ať už jsou to dopolední či odpolední činnosti, mimoškolkovské aktivity, výlety nebo tábory – DOBRÁ ŠKOLKA dává vašemu dítěti nekonečné možnosti zkoumat, objevovat a učit se v bezpečí, v klidu, v teple a pod vedením zkušených pedagogů.

Při tvorbě programu jsme sledovali určitý záměr – umožnit dětem prožít něco, co by jim přineslo radost, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti a dalo nové poznatky. Hra v dětech probouzí tvořivou energii a rozvíjí v nich společenské cítění.
Za radostí je třeba také vidět nejen šťastné úsměvy, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí.

Do programu jsme také zařadili výuku angličtiny. Podle našich bohatých zkušeností víme, že právě předškolní věk je nejlepší na to, aby dítě začalo s výukou dalšího jazyka. Také víme, že u tak malých dětí je potřeba opakovat, proto bude možnost vyýuky několikrát v týdnu. Jazyk vyučujeme pomocí hry, hudby a interaktivních pomůcek.

Typy programů

Jakou zvolit docházku

Pro dlouhodobou a cílenou práci s dětmi v předškolních zařízeních nejlepší varianta. Dítě si navykne na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. Bude lépe časově orientován a pokroky ve vývoji budou pro človíčka jednodušší a rychlejší. Učitelé se mohou zaměřit na cíle výuky v jednotlivých postupových krocích, volit citlivý přístup, opakovat a prohlubovat vědomosti, vytvářet zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a zaměřen zejména na pohybové aktivity, hry a volitelné zájmové kroužky. Program je vhodný pro děti od 3 do 7 let (dle vyzrálosti jedince a potřeb rodičů).

Denní program:

07:30 – 09:00 Příchod dětí, volná hra
09:00 – 09:15 Ranní cvičení, tanec
09:15 – 09:45 Povídání v kroužku na téma týdne, smyslové hry
09:45 – 10:00 Svačina, hygiena
10:00 – 11:00 Pobyt venku – hry, sport

11:00 – 11:30 Výtvarná činnost, práce na tématu
11:30 – 12:00 Puzzle, matematické dovednosti
12:00 – 12:30 Oběd, hygiena
12:30 – 12:45 Pohádka, písničky
12:45 – 13:00 Volná hra, odchod domů

13:15 – 14:30 Odpolední spánek, odpočinek
14:45 – 15:00 Svačina
15:00 – 16:00 Odpolední zájmový klub – výtvarné techniky, angličtina, sport, hudba, tanec, zpěv
16:00 – 18:00 Volná hra, odchod domů

Náš celoroční program

Nabíhací docházka. Každé dítě je jiné a každé dítě potřebuje trochu jiný přístup. V každém případě je nástup do školky pro malého tvorečka velká změna a zásah do života (ale nejenom pro něj, že maminky? Jste připravené na první odloučení?) Připravte se na citově náročnější období a pomozte svému dítěti v této důležité fázi života. Tento typ programu umožní pozvolné, ale cílené navykání na nové prostředí, nové dospěláky a děti, nový denní stereotyp, nové věci, nové vztahy a nové zážitky a situace. Třídenní cyklus je volen záměrně – pravidelná kontinuální docházka do školky umožní rychlejší adaptaci a přijetí návyků a změn. Jednodenní návštěva působí na dítě jako nečekaná kalamita v poklidném dětském světě u maminky a tatínka. Má proto potřebu vynakládat velké úsilí k zamezení a zastavení takových překvapení. V tak dlouhém intervalu docházek lze téměř říci, že každá návštěva je stále první. Třídenní blok je vhodný pro zažití novinek a současně uvolnění výhradné fixace na maminku. V procesu adaptace také záleží na pohlaví dítěte. Cílem programu je zvládnutí prvního odloučení od rodiny a úspěšné přijetí do kolektivu. Je vhodný pro děti od 2 do 3,5 let (je vždy nutné posoudit konkrétně).

Denní program:

07:30 – 09:00 Příchod dětí, volná hra
09:00 – 09:15 Ranní cvičení, tanec
09:15 – 09:45 Povídání v kroužku na téma týdne, smyslové hry
09:45 – 10:00 Svačina, hygiena
10:00 – 11:00 Pobyt venku – hry, sport

11:00 – 11:30 Výtvarná činnost, práce na tématu
11:30 – 12:00 Puzzle, matematické dovednosti
12:00 – 12:30 Oběd, hygiena
12:30 – 12:45 Pohádka, písničky
12:45 – 13:00 Volná hra, odchod domů

13:15 – 14:30 Odpolední spánek, odpočinek
14:45 – 15:00 Svačina
15:00 – 16:00 Odpolední zájmový klub – výtvarné techniky, angličtina, sport, hudba, tanec, zpěv
16:00 – 18:00 Volná hra, odchod domů

Náš celoroční program

Odpolední volnočasové programy. Jsou specializované na konkrétní oblasti.Rozvíjí tvůrčí fantazii a představivost, jazykové dovednosti, sportovní schopnosti… Určené jsou všem dětem od 3 do 8 let. Docházet mohou i děti z jiných školek a škol.

Plánované kluby od září 2014:

Angličtina pro školkové děti

Angličtina pro školáky

Angličtina pro maminky (V průběhu otevírací doby školky Vám pohlídáme Vaše dítě)

Španělština pro začátečníky

IQ pro školkové děti

IQ pro školáky

TENIS pro školkové děti (transport dětí zajištěn)

PLAVÁNÍ pro děti od 4 let

Příprava do školy – i pro děti ze státních školek

Kluby se konají v Dobré Školce. Můžou je navštěvovat i mimoškolkové děti. Pro otevření klubu je potřeba 6 přihlášených dětí.

Více o odpoledních klubech

Zábava, sport, výzkumy, objevování a překvapení po celé léto – to je prázdninový program od července do srpna. Každý týden čeká na děti něco nového, např. budeme si vařit, dělat pokusy, zkoumat přírodu, hodně sportovat a hlavně hodně času trávit venku. Přijímáme děti i z jiných školek a také starší sourozence do 10 let.

Každý týden čeká na děti něco nového, např. budeme si vařit, dělat pokusy, zkoumat přírodu, hodně sportovat a hlavně hodně času trávit venku.

Prázdninový provoz

Program: Po – Pá, 7:30 – 18 hod.

Cena: 1 týden: 1850 Kč, stravné 450 Kč.

Sourozenec – sleva 5%

Tematické týdny:

15. – 19. 7. TÝDEN OBJEVŮ
22. – 26. 7. SPORTOVNÍ TÝDEN
29. – 2. 8. TÝDEN POKUSŮ
5. 8. – 9. 8. ZAVŘENO
12. 8. – 16. 8. TÝDEN CESTOVÁNÍ
19. 8. – 23. 8. TÝDEN GURMÁNŮ
26. 8. – 30. 8. TĚŠÍME SE NA KAMARÁDY

Navštěvují děti ve věku od 2,5 do 7 let. S dětmi společně pracují český pedagog a rodilý mluvčí. Ze zkušenosti víme, že právě tento věk je nejlepší na to, aby si dítě zdárně osvojilo další jazyk. Naučí se jej přirozeně, bezchybně a už nikdy se nebude bát jej kdykoliv použít.

Náš pedagogický přístup využívá moderní výchovně-vzdělávací metody a na první místo staví maximální rozvoj osobnosti každého dítěte.

S vědomím toho, že každé dítě je vyjímečné se soustřeďujeme na objevování a individuální rozvoj nadání a zároveň na včasné odhalování a řešení možných slabých míst. Děti se učí na základě individuálních zkušeností, s využitím všech smyslů, kreativně a zábavně.

Využíváme propracovaný koncept rozvoje především v oblasti:
• vytváření sociálních vztahů
• přirozeného osvojování cizího jazyka
• seznamování s přírodními vědami a experimentování
• pohybu a zdravého životního stylu
• kreativní tvorby a hudby
• předškolní přípravy

Při vytváření našeho výchovně-vzdělávacího plánu, který je v souladu s požadavky RVP Ministerstva školství, čerpáme také ze zahraničních pedagogických směrů

 

 

Ceník

Kolik to u nás stojí.

Otevírací doba  Po – Pá 7:30 – 17:30 hod.

Školka (3-6 let)

 • Pravidelná docházka 3x TÝDNĚ
 • 5000 Kč
 • měsíčně
 • dopolední výuka věnována NTC Systému – MENSA
 • celodenní výuka v malých skupinkách
 • pomůcky a potřeby spojené s výukou
 • školní akce
 • pitný režim
 • Pravidelná docházka 5x TÝDNĚ
 • 7000 Kč
 • měsíčně
 • dopolední výuka věnována NTC Systému – MENSA
 • celodenní výuka v malých skupinkách
 • pomůcky a potřeby spojené s výukou
 • školní akce
 • pitný režim
 • Výuka Angličtiny
 • 1000 Kč
 • měsíčně
 • denně 30 min dopoledne
 • pouze rodilí mluvčí

 

Jesle (2-3 roky)

 • Pravidelná docházka 3x TÝDNĚ
 • 7000 Kč
 • měsíčně
 • dopolední výuka věnována NTC Systému – MENSA
 • celodenní výuka v malých skupinkách
 • pomůcky a potřeby spojené s výukou
 • školní akce
 • pitný režim
 • Pravidelná docházka 5x TÝDNĚ
 • 9000 Kč
 • měsíčně
 • dopolední výuka věnována NTC Systému – MENSA
 • celodenní výuka v malých skupinkách
 • pomůcky a potřeby spojené s výukou
 • školní akce
 • pitný režim

 

 

Česko-anglický program

Jesle (2-3 roky)

Týdenní intenzita docházky
Cenový program dopoledne (7.30 – 12.30 h) celý den (7.30 – 17.30 h)
1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x
Registrační poplatek 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Školné v Kč/měsíc 9050 9850 10650 11450 11400 13100 14800 16500
Stravné cca 700 1000 1300 1600   850 1150 1450 1850

 

Školka (3-6 let)

Týdenní intenzita docházky
Cenový program dopoledne (7.30 – 12.30 h) celý den (7.30 – 17.30 h)
1x 2x 3x 4x 5x 1x 2x 3x 4x 5x
Registrační poplatek 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Školné v Kč/měsíc 8000 8800 9600 10400 9400 11100 12800 14500
Stravné cca 700 1000 1300 1600   850 1150 1450 1850

 

Stravné 1/2 den 80 Kč/den, celý den 100 Kč/den

 

Ceny nad rámec programu

Hlídání po zavírací době  150 Kč/započatá hodina
(cena nezahrnuje stravu)

Platba může proběhnout osobně v DOBRÉ ŠKOLCE nebo převodem na účet. Školné se platí dopředu a je splatné poslední týden předcházejícího měsíce, tj. musí být poslední den v měsíci připsané na účtu nebo zaplaceno v hotovosti v DOBRÉ ŠKOLCE pro následující docházkový měsíc.
ABSENCE se neodečítá. Měsíční školné je paušální a platí se ZÁŘÍ – ČERVEN. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet od 1. v následujícím měsíci.
Sleva na sourozence 5%. Školka je zavřena v období Státních svátků, Vánočních prázdnin, část července.

Č.účtu: 2400288508/2010, VS rodné číslo dítěte, nebo do poznámky jméno dítěteno

Jak se přihlásit

Snadné přihlášení do naší školky.

Kontaktujte nás emailem přes Kontaktní formulář nebo na tel: 607 512 912, kde si domluvíte osobní schůzku s paní ředitelkou.
Veškeré přihlašovací dokumenty Vám budou předány v kanceláři školky.

Kontaktní formulář Pomozte nám poznat Vaše dítě

Bezpečnost a zdraví dětí

Klademe velký důraz na bezpečnost dětí.

Dobrá Školka je bezpečným místem pro Vaše dítě. Provádíme pravidelné kontroly, školka je uzamčena, děti vydáváme jen autorizovaným osobám. Herní prvky jsou atestovány a děti si hrají s bezpečnými nepoškozenými hračkami. Pro lepší a rychlejší identifikaci nosí děti jednotná trička v barvě zelené a oranžové. Zaměstnanci jsou také oblečeni v barevně výrazném oděvu.
I když jsme provedli veškerá opatření k předcházení nehod, nehody jsou běžnou součástí růstu a vývoje a děti testují svůj pohyb a omezení. Pokud je dítě zraněno nebo onemocní v době pobytu v Dobré Školce, učitel má právo a povinnost nejdříve zabezpečit fyzické potřeby dítěte a následně informuje ředitele a rodiče. Pokud dojde k ohrožení života dítěte, učitel má právo a povinnost poskytnout první pomoc a zavolat Rychlou záchrannou službu, která odveze dítě do nejbližší nemocnice. Učitel sepíše do knihy záznam o úrazu nebo onemocnění dítěte. Rodiče se zavazují, že Dobré Školce poskytnou všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte při jeho nástupu.
V Dobré Školce je umístěna lékárnička, která je plně vybavená pro podání první pomoci. Lékárnička je uložena na určeném místě pro učitele. Je pravidelně kontrolována a doplňována. Všichni učitelé jsou proškolení v podávání první pomoci.

Jak zabráníme pádu a úrazu v Dobré Školce? Většina nehod v této kategorii se stane v přírodě. Učitelé se starají o řádný dozor na hřišti a v přírodě. Další drobné nehody se stávají v herně, kdy se děti hádají o hračku atd. Učitelé nepřetržitě sledují děti a odstraňují předvídatelná nebezpečí. Učitel vždy pracuje s malou skupinkou dětí, a proto je schopen předcházet úrazům a dalším nehodám.

Jak se chovat při tlačení, pošťuchování a kousání? Toto je součástí socializace, která se odehrává mezi malými dětmi. Nicméně při těchto pokusech, musí být dítě přesměrováno na jinou činnost, protože často vedou k úrazům.

Jak si zajistit zdraví každého dítěte a chránit každé dítě od přenosných nemocí, když onemocní v Dobré Školce? Spolupracujeme s místními zdravotnickými zařízeními, která nám pomáhají zajistit preventivní opatření v případě nakažlivé nemoci a zabránit dalšímu šíření. Dítě se oddělí od ostatních dětí a přivolaný rodič si jej v nejkratší možné lhůtě vyzvedne. V tuto chvíli jsou všechny předměty, které mohou být kontaminovány, řádně vydesinfikovány podle nařízení hygienické stanice, aby se zabránilo šíření nákazy. Rodiče dalších dětí jsou ředitelem informování, že mohlo dojít ke kontaktu s nemocným dítětem.
Při nástupu dítěte do Dobré Školky požadujeme informace o jeho zdravotním stavu a vyjádření pediatra, že dítě je zdravé, řádně očkováno a může navštěvovat kolektiv dětí.
Ráno při příchodu do Dobré Školky má učitel právo odmítnout dítě, které je viditelně nemocné – má teplotu, lesknou se mu oči, má silný kašel, hustou rýmu atd.

Dobrá Školka nabízí Vašim dětem hygienicky nezávadné prostředí, kde se dodržují dané předpisy, pravidelně se desinfikuje, větrá a
udržuje optimální teplota uvnitř objektu.

Stravování

Klademe důraz na zdravou a vyváženou stravu s denními porcemi ovoce a zeleniny.

Jídelníček je obohacen BIO potravinami. Dětem nepodáváme čokoládu, sladkosti a oříšky.
Dobrá Školka zajišťuje dopolední BIO svačinky formou BUFETU, obědy – polévka a hlavní jídlo, odpolední svačinky.
Celodenní pitný režim – voda, neslazený ovocný nebo bylinkový čaj.

V případě, že má dítě speciální dietu nebo jiné specifické stravovací potřeby, mohou rodiče zasílat vlastní stravu. Oběd máme možnost ohřívat v mikrovlnné troubě.

Cena za obědy: 65 Kč/den/dítě
Cena BIO svačina: 15 Kč/den/dítě
cena odpolední svačina: 10 Kč/den/dítě

Informace pro rodiče

Co by vám nemělo uniknout.

Jak si užít s dobrou školkou

V DOBRÉ ŠKOLCE se snažíme vytvářet přátelskou a tvůrčí atmosféru – velmi důležitou k výchově a k rozvoji všech stránek dětské osobnosti.

O vaše děti je dokonale postaráno, když pracujete nebo si musíte vyřizovat záležitosti na úřadech nebo udělat nákup pro celou rodinu nebo můžete využít výukový programový blok nebo hodinové hlídání.

Jste ve vašem bydlišti krátce a neznáte mnoho lidí a ještě nemáte nové známé a děti kamarády? Vytvořte si přátele v nové DOBRÉ ŠKOLCE.

Pořádáme pravidelné školkovské akce a besídky pro rodiče během celého roku.

Připravujete oslavu pru dítě u vás doma? Pozvěte ostatní rodiče. Nemáte doma takové možnosti? Zorganizujte si svou odpoledni párty v Dobré Školce s ostatními rodiči.

Máte chvíli volna? Přijďte si zadovádět s vašimi dětmi do jejich světa.

Kontakt

Přijďte nás navštívit nebo nám napište.

DOBRÁ ŠKOLKA – SUNNY CENTRUM

Ul.Vánkova, 181 00 Praha 8 – Čimice (Čámovka)
ředitelka školky: Michaela Pokorná
Tel.: +420 607 512 912
E-mail: info@dobraskolka.cz
www.dobraskolka.cz

 

Site is using the Seo Wizard plugin by http://seo.uk.net/